ta  e 

進氣歧管總成 272 140 21 01

  

適用品牌

 • 奔馳

適用車型

汽車品牌車型發動機 排量功率類型年份參數
奔馳
奔馳 C級四門轎車(W203) 2000/05-2007/12
C級四門轎車(W203) C 230 (203.052)M 272.920   24961506Saloon 2005-2007
C級四門轎車(W203) C 280 (203.054)M 272.940   29961706Saloon 2005-2007
C級四門轎車(W203) C 280 4-matic (203.092)M 272.941   29961706Saloon 2005-2007
C級四門轎車(W203) C 350 (203.056)M 272.960   34982006Saloon 2005-2007
C級四門轎車(W203) C 350 4-matic (203.087)M 272.970   34982006Saloon 2005-2007
奔馳 C級四門轎車(W204) 2007/01-2014/01
C級四門轎車(W204) C 230 (204.052)M 272.921   24961506Saloon 2007-2014
C級四門轎車(W204) C 230 4-matic (204.085)M 272.911   24961506Saloon 2007-2014
C級四門轎車(W204) C 280 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2007-2014
C級四門轎車(W204) C 280 4-matic (204.081)M 272.948   29961706Saloon 2007-2014
C級四門轎車(W204) C 300 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2009-2014
C級四門轎車(W204) C 300 4-matic (204.081)M 272.948   29961706Saloon 2007-2014
C級四門轎車(W204) C 350 (204.056)M 272.961   34982006Saloon 2007-2014
C級四門轎車(W204) C 350 4-matic (204.087)M 272.971   34982006Saloon 2007-2014
奔馳 C級雙門跑車(CL203) 2001/03-2011/06
C級雙門跑車(CL203) C 230 (203.752)M 272.920   24961506Coupe 2005-2008
C級雙門跑車(CL203) C 350 (203.756)M 272.960   34982006Coupe 2005-2008
奔馳 C級旅行車(S203) 2001/03-2007/08
C級旅行車(S203) C 230 (203.252)M 272.920   24961506Estate 2005-2007
C級旅行車(S203) C 280 (203.254)M 272.940   29961706Estate 2005-2007
C級旅行車(S203) C 280 4-matic (203.292)M 272.941   29961706Estate 2005-2007
C級旅行車(S203) C 350 (203.256)M 272.960   34982006Estate 2005-2007
C級旅行車(S203) C 350 4-matic (203.287)M 272.970   34982006Estate 2005-2007
奔馳 C級旅行車(S204) 2007/08-2014/08
C級旅行車(S204) C 230 (204.252)M 272.921   24961506Estate 2007-2014
C級旅行車(S204) C 280 (204.254)M 272.947   29961706Estate 2007-2014
C級旅行車(S204) C 350 (204.256)M 272.961   34982006Estate 2007-2014
奔馳 CLC-CLASS (CL203) 2008/05-2011/06
CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752)M 272.920   24961506Coupe 2008-2011
奔馳 CLK雙門跑車(C209) 2002/05-2010/03
CLK雙門跑車(C209) 280 (209.354)M 272.940   29961706Coupe 2005-2009
奔馳 CLK敞篷車(A209) 2003/02-2010/03
CLK敞篷車(A209) CLK 280 (209.454)M 272.940   29961706Convertible 2005-2010
奔馳 CLS跑車(C219) 2004/10-2011/02
CLS跑車(C219) CLS 280 (219.354)M 272.943   29961706Coupe 2008-2010
CLS跑車(C219) CLS 350 (219.356)M 272.964   34982006Coupe 2004-2010
CLS跑車(C219) CLS 350 (219.357)M 272.985   34982156Coupe 2006-2010
奔馳 E級四門轎車(W211) 2002/03-2009/03
E級四門轎車(W211) E 230 (211.052)M 272.922   24961506Saloon 2007-2008
E級四門轎車(W211) E 280 (211.054)M 272.943   29961706Saloon 2005-2008
E級四門轎車(W211) E 280 4-matic (211.092)M 272.943   29961706Saloon 2006-2008
E級四門轎車(W211) E 350 (211.056)M 272.964   34982006Saloon 2005-2008
E級四門轎車(W211) E 350 4-matic (211.087)M 272.964   34982006Saloon 2005-2008
奔馳 E-CLASS (W212) 2009/01-
E-CLASS (W212) E 350 (212.056)M 272.980   34982006Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087)M 272.977   34982006Saloon 2009-2011
奔馳 E級旅行車(S211) 2003/02-2009/07
E級旅行車(S211) E 230 (211.252)M 272.922   24961506Estate 2007-2009
E級旅行車(S211) E 280 (211.254)M 272.943   29961706Estate 2005-2009
E級旅行車(S211) E 280 4-matic (211.292)M 272.943   29961706Estate 2005-2009
E級旅行車(S211) E 350 (211.256)M 272.964   34982006Estate 2005-2009
E級旅行車(S211) E 350 4-matic (211.287)M 272.964   34982006Estate 2005-2009
奔馳 E-CLASS T-Model (S212) 2009/08-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256)M 272.980   34982006Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287)M 272.977   34982006Estate 2009-
奔馳 M-CLASS SUV (W164) 2005/02-2012/12
M-CLASS SUV (W164) ML 350 4-matic (164.186)M 272.962   34982006Closed Off-Road Vehicle 2005-2011
奔馳 R-CLASS MPV (W251) 2005/01-
R-CLASS MPV (W251) R 280 (251.054, 251.154)M 272.945   29961706MPV 2007-
R-CLASS MPV (W251) R 350 (251.056, 251.156)M 272.967   34982006MPV 2007-
R-CLASS MPV (W251) R 350 4-matic (251.065, 251.165)M 272.967   34982006MPV 2006-
奔馳 S級四門轎車(W221) 2005/09-2013/12
S級四門轎車(W221) S 350 (221.056, 221.156)M 272.965   34982006Saloon 2005-2013
S級四門轎車(W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187)M 272.975   34982006Saloon 2008-2013
S級四門轎車(W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195)M 272.974   34982056Saloon 2009-2013
奔馳 SL敞篷車(R230) 2001/10-2012/01
SL敞篷車(R230) 280 (230.454)M 272.949   29961706Convertible 2008-2012
SL敞篷車(R230) 350 (230.456)M 272.966   34982006Convertible 2006-2012
奔馳 SLK敞篷車(R171) 2004/03-2011/12
SLK敞篷車(R171) 280 (171.454)M 272.942   29961706Convertible 2005-2011
SLK敞篷車(R171) 350 (171.456)M 272.963   34982006Convertible 2004-2011
奔馳 凌特3-t Box (906) 2006/06-
凌特3-t Box (906) 224 (906.613)M 272.979   34981906Box 2006-
奔馳 凌特3-t巴士(906) 2006/06-
凌特3-t巴士(906) 224 (906.713)M 272.979   34981906Bus 2006-2013
奔馳 凌特3-t平板車 (906) 2006/06-
凌特3-t平板車 (906) 224 (906.113, 906.213)M 272.979   34981906Platform/Chassis 2006-2013
奔馳 凌特 3,5-t Box (906) 2006/06-
凌特 3,5-t Box (906) 324 (906.633, 906.635, 906.637)M 272.979   34981906Box 2006-2013
奔馳 凌特3,5-t Bus (906) 2006/06-
凌特3,5-t Bus (906) 324 (906.733, 906.735)M 272.979   34981906Bus 2006-2013
奔馳 凌特3,5 平板車 (906) 2006/06-
凌特3,5 平板車 (906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)M 272.979   34981906Platform/Chassis 2006-2013
奔馳 凌特5-t箱式車(906) 2006/06-
凌特5-t箱式車(906) 524 (906.653, 906.655, 906.657)M 272.979   34981906Box 2006-2013
奔馳 凌特5-t卡車(906) 2006/06-
凌特5-t卡車(906) 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)M 272.979   34981906Platform/Chassis 2006-2013
奔馳 唯雅諾 (W639) 2003/09-
唯雅諾 (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815)M 272.979   34981906MPV 2007-

適用發動機

 • 奔馳 M 272.911
 • 奔馳 M 272.920
 • 奔馳 M 272.921
 • 奔馳 M 272.922
 • 奔馳 M 272.940
 • 奔馳 M 272.941
 • 奔馳 M 272.942
 • 奔馳 M 272.943
 • 奔馳 M 272.945
 • 奔馳 M 272.947
 • 奔馳 M 272.948
 • 奔馳 M 272.949
 • 奔馳 M 272.960
 • 奔馳 M 272.961
 • 奔馳 M 272.962
 • 奔馳 M 272.963
 • 奔馳 M 272.964
 • 奔馳 M 272.965
 • 奔馳 M 272.966
 • 奔馳 M 272.967
 • 奔馳 M 272.970
 • 奔馳 M 272.971
 • 奔馳 M 272.974
 • 奔馳 M 272.975
 • 奔馳 M 272.977
 • 奔馳 M 272.979
 • 奔馳 M 272.980
 • 奔馳 M 272.985

參考號

廠商 號碼 號碼
METZGER 21000** 21000**
OE 272 140 21 ** 27214021**
OE 272 140 22 ** 27214022**
OE 272 140 24 ** 27214024**
OE A 272 140 21 ** A27214021**
廠商 號碼 號碼
OE A 272 140 22 ** A27214022**
OE A 272 140 24 ** A27214024**
PIERBURG 7.00246.3*.* 7002463**
VAICO V30-83** V3083**
WILMINK GROUP WG10255** WG10255**
關閉
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/參數

    標注名稱尺寸范圍單位
        

    聯系客服

    客服電話:020-36390347